Resultaten 5 jaar ondersteuning SSC Vandalur
Onze locale partner in Vandalur heeft met behulp van onze financiële ondersteuning en de inzet van door ons geworven vrijwilligers en stagiaires het bestaande weeshuis met schooltje omgebouwd tot:
  • een instituut bestaande uit een hostel voor gehandicapte kinderen en wezen
  • een basisschool en middelbare school
  • een school voor geestelijk gehandicapte kinderen
  • beroepsopleidingen voor kantoorautomatisering, machineschrijven, kleermakerij en
  • werkverschaffing in een kaarsenmakerij.
Wat hebben we gefinancierd?
Wij hebben een totaalbedrag van € 261.516,84 naar SSC overgemaakt. Waarvan: 
  • € 203.449,08 voor (ver)bouw van accommodaties en de inrichting ervan.
  • € 48.111,76 voor salarissen van staf en onderwijzend personeel, fysiotherapeut, werkbegeleiders.
  • € 1.936,20 voor operaties van gehandicapte kinderen.
  • € 8.000,00 voor (ver)bouw en inrichting van de keuken en de eetruimte van het hostel.

Wat hebben we gebouwd? 
Het bestaande hostel is uitgebreid met een extra vleugel en op het carré dat daardoor ontstond is een etage gebouwd en een hellingbaan voor de rolstoelers. Binnen dit gebouw is nieuwe accommodatie ontstaan voor het onderwijs aan geestelijk gehandicapte kinderen, administratie, een lokaal voor onderricht machineschrijven, een lokaal voor computeronderwijs, een kaarsenmakerij, een kleermakerij, een keuken en een eetzaal, een multifunctionele ruimte (huiswerk, vrije tijd, feesten), slaapruimtes voor de internen en een deel van de staf.
 
De bestaande school is uitgebreid met een vleugel en op het geheel is een verdieping gebouwd. Er zijn 10 klassen, een bibliotheekje, docentenkamer, sanitaire ruimtes.
De bouw is periodiek geïnspecteerd door 2 inspecteurs van de Stichting Thomas Bouwprojecten. Deze Stichting is ook in deze regio van India actief.

25 JAAR SOCIAL SERVICE CENTRE VANDALUR

    

Het Social Service Centre, dat wij gedurende 5 jaar hebben gesteund, viert van juli 2013 tot juli 2014 haar 25-jarig jubileum. Zij vieren dat o.m. door in dat jaar elke maand ergens een zogenaamd Medical Camp te houden, waar zij arme kinderen medisch onderzoeken en behandelen. Ook zijn zij bezig met andere jubileumactiviteiten in hun eigen gebouw. Om dtt gebouw weer in perfecte staat te kunnen brengen hebben wij € 4000,- overgemaakt voor onderhoud en verfwerkzaamheden. Daarnaast hebben wij € 1000,- ter beschikking gesteld om voor de kinderen cadeautjes te kopen en/of iets feestelijks te organiseren ter gelegenheid van het Golden Jubilee.


Viering van het jubileum

"TEACHERS DAY" IN SEPTEMBER 2014
Tijdens deze dag werden de leraren in het zonnetje gezet.

    
   
MAAR OP 14 NOVEMBER 2013 WAS HET "CHILDRENS DAY"
Tijdens deze dag werden er allerlei kinderactiviteiten georganiseerd.
Er werd heel wat afgelachen!

   
              
   
Meer foto's zien jullie onder het menu: Foto's "SSC Vandalur"

WE BLIJVEN OP DE HOOGTE
Het Social Service Centre Vandalur houdt ons en ook jullie nog steeds op de hoogte van al hun activiteiten. Op 9 augustus jl. vierden ze de 68ste Onafhankelijkheidsdag.
 

 
  

Het Socical Centre Vandalur “bloeit  en staat op eigen benen”.
Het doet ons goed te zien dat we hebben bijgedragen aan een succesverhaal.
Het hostel biedt nu plaats aan meer dan 100 kinderen, waarvan meer dan de helft (meervoudig) gehandicapt zijn.
De scholen hebben meer dan 200 kinderen, waarvan circa 50 lichamelijk gehandicapt.
De ‘special school’ begeleidt circa 50 geestelijk gehandicapte kinderen.
Bovendien is SSC erin geslaagd om organisatorisch en financieel geheel zelfstandig te kunnen functioneren Zij hebben een uitgebreid netwerk van sponsoren opgezet en krijgen steeds meer ondersteuning van de overheid vanwege de kwaliteit van hun werk. Een geweldig resultaat en chapeau voor SSC.http://youtu.be/nF6MZElzd0Q: Special School Children Dance

http://youtu.be/mzT3lrMpKBc:  SSC Stoelendans

Bericht van onze voorzitter Fernanne van der Meer tijdens haar bezoek aani India in januari 2017.

Gisteren ben ik met mijn vriendin op bezoek geweest in SSC Vandalur.
Ze hebben ons van het hotel afgehaald met hun Ambassador classic car.
We kregen een koninklijke ontvangst met bloemen, de zegen en een stip opt op het voorhoofd .
Het weerzien met de staf was ontroerend en een feest van herkenning.
De kinderen zagen er goed en blij uit 
Daarna hebben we het huis bezocht.
Het ziet er prima onderhouden uit. De keuken is uitgebreid en erg schoon.

Toen naar de school.
Met toestemming hebben ze de engelsetalige afdeling steeds verder uitgebreid.
Het gebruikelijk cultureel programma ontbrak natuurlijk ook niet.
Tot slot he ik een toespraak gehouden en samen met mijn vriendin een lied gezongen.

De schade na afloop van de cycloon was enorm. De cheque van 1000,00euro was dan ook zeer welkom.
Er is veel schade aan bomen en ook aan het dak.
Het was echt genieten en fijn te zien hoe goed het daar gaat!DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.
Rekeningnummer: 
NL21SNSB0821121367

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.SPONSOREN


De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen