Afgesloten Projecten

Mariamma's Children Home

Ons eerste project was het kinderhuis Mariamma’s Children Home.
Mariamma's Children Home (MCH) ligt in Mammalapuram in Zuid India, ongeveer 50 km ten zuiden van Chennai (voorheen Madras) in de staat Tamil Nadu.
MCH is een particulier plaatselijk initiatief om ontheemde kinderen op te vangen. Bij de start van de ondersteuning van dit kinderhuis werd er onderdak geboden aan 26 kinderen. Mede dank zij de steun van de stichting Mariamma is het aantal kunnen uitgroeien tot 50 kinderen in 2007. 
Reverend Ponraj, ooit zelf een wees, was de directeur.
Onze bijdrage zorgde er voor dat opvang van de kinderen gerealiseerd kon worden en  we betaalden bovendien  de kokkin, onderwijzers, een toezichthouder en de wacht. Verder werden de vaste kosten voor voedsel, elektra, aankoop linnengoed, medische kosten en incidentele uitgaven zoals nieuwe kleding betaald. 

Er kwamen ook onverwachte zaken naar voren zoals een lekkend dak. Dit moest natuurlijk gerepareerd worden.
Allemaal extra kosten, die we dankzij de steun van onze sponsoren konden opbrengen. 

In 2002 zijn we gestart met 31 sponsoren goed voor € 5149,--. En in 2003 was dit een bedrag van € 6493, --.

Het ging steeds beter met MCH. Het ging goed met de kinderen qua verzorging en hygiëne. Ze woonden in een goed verzorgd huis en de voorraadkamer was gevuld. De kinderen gingen naar school en werden geregeld onderzocht door een arts. Dat resultaat telde.
De situatie in het kinderhuis was toen dusdanig verbeterd, dat directe hulp niet meer noodzakelijk was.
Wel wilde onze stichting nog zorgen voor de vervolgopleidingen van talentvolle kinderen, zodat ze in de toe-
komst een zelfstandig bestaan konden gaan opbouwen.

5 Jaar hulp aan MCH

Eind 2006 (na de Tsunami) werd duidelijk dat Rev. Ponraj ook andere geldstromen had aangeboord.
We hebben toen n.a.v. deze externe inkomsten een kritische analyse laten uitvoeren door een onafhankelijke externe deskundige in India en we kwamen tot de conclusie dat al onze giften op de juiste plaats zijn terechtgekomen en de doelstelling van onze stichting, wat het MCH project betreft, bereikt is.
De praktijk wees echter ook uit dat inventiviteit – als onderdeel van de Indiase samenleving en cultuur – een exacte controle van alle sponsorgelden niet mogelijk maakte.
We stelden dan ook voor om de maandelijkse donatie aan MCH te beëindigen en onze hulp in een andere vorm te gieten.

Gajendran en Venkatesan

In 2007 waren de oudste 2 jongens van MCH op een leeftijd gekomen dat ze verder konden gaan studeren.
Dit kon alleen met onze financiële steun.
Een tussenpersoon heeft daartoe bemiddeld tussen de school en de 2 studenten. Zo zijn Gajendran en Venkatesan, in juni 2007 naar Chennai gegaan. Inmiddels hebben zij hun studie met goed gevolg afgerond.


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.SPONSOREN


De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen