Nieuw project in Acharapakkam
In Acharapakkam in de deelstaat Tamil-Nadu, Zuid-India zal een accomodatie gebouwd gaan worden ten behoeve van lichamelijke en/of geestelijk gehandicapte meisjes.   
In december 2012 is er ten behoeve van ons nieuwe en derde project in India een ontwerp gemaakt.
Dit is tot stand gekomen op basis van een programma van wensen/eisen uit de kloostergemeenschap van deI zusters Franciscanessen van St.Joseph uit Chennai in Tamil Nadu India. 
De zusters Franciscanessen zullen na het gereedkomen van het project voor de dagelijkse leiding en verdere begeleiding zorgen.
Naast de persoonlijke gesprekken met zr.Prudentia -onze contact persoon in India- tijdens haar bezoek aan Nederland en per email heeft er overleg over het plan plaatsgevonden. Tevens er overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de Stichting Thomas Bouwprojecten Nederland. Deze stichting heeft al ruim 20 jaar ter plaatse ervaring, kennen de leefomstandigheden daar goed  en werken met de zusters samen aan een groot aantal projecten in India.
          
Zr. Prudentia in Nederland

Marimma Illam in Acharapakkam
Toen we aan de zusters van de congregatie Franciscan Sisters of St.Joseph  vroegen hoe zij de Boardingschool wilden gaan noemen kwamen ze met de volgende naam
 
Mariamma illam
 
Illam betekent: huis.
We zijn heel vereerd dat zij onze stichtingsnaam in de naam van het tehuis willen opnemen. “Huis van Mariamma”
 
Doelstelling Mariamma Illam
Door het realiseren van ons plan zal er een een waardevolle meerwaarde aan de regionale gezondsheidsvoorzieningen toegevoegd worden.
Vanwege het grote wervingsgebied en de zwaarte van de handicaps is een totale community based therapy moeilijk te realiseren. Wel is er een mogelijkheid om de kinderen die korter bij het centrum wonen een dag- of midweek therapie aan te bieden.
Uiteindelijk zou alles gericht moeten zijn-  en dat is het doel nu - om de ouders van de pupillen te gaan opleiden in hun daadwerkelijke thuisopvang mede met het zicht om de kinderen – ook na het verblijf in het centrum zelf – zo veel mogelijk in hun thuissituatie te laten verblijven.
Deze hulp kan aansluiten aan de regionale medische hulp en ondersteuning die nu al vanuit het medische centrum -gelegen op het zelfde terrein-  wordt gegeven.
Deze bundeling van hulp geeft een waarborg voor een efficiënt toekomstperspectief.
Situering gebouw
De locatie bij Acharrapakam is centraal gelegen ten opzichte van de te verzorgen regio. Op het terrein bevinden zich naast het provinciaal klooster reeds nu al een medisch centrum en een tehuis voor opvang van HIV patiënten welke door de paters Salesianen is opgezet. Zie situatie tekening.
Mariamma Illam zou een waardevolle toevoeging betekenen en een aanvulling geven voor de basis voorziening voor de regio.

                    
 

WELKE FUNCTIE KOMEN ER IN HET GEBOUW
Het gebouw bestaat uit 2 vleugels die verbonden worden door een overdekte tussengang.
Als je de ingang van de voorste vleugel binnenloopt liggen aan  beide kanten de stafruimten. Aan de linkerkant komen het leslokaal en aan de rechter kant ligt de voorziening voor de fysiotherapie .
In de achterste vleugel ligt links de eetruimte met keuken ed. en aan de rechterkant de slaapruimte gesitueerd is.
Loop je in de centrale gang rechtdoor dan kom je in de sanitaire units.
Tussen de 2 vleugels ligt de speelruimte en de tuin.
Zoals je op de perspectief tekening kunt zien zijn de 2 hoofdvleugels afgedekt met een pannenzadeldak en de gangruimte en de sanitaire voorzieningen met een plat dak. Het is niet gebruikelijk om schuine daken te maken maar het biedt voordelen ten aan zien van isolatievoorzieningen voor de ruimten er onder en door de dakoverstekken schaduw te geven aan de gevels en de galarijen.

GOEDKOPE ZON IN INDIA
Een van de grote problemen in de regio waar we gaan bouwen is een energievoorziening. Maar al te vaak valt de elektriciteit uit met alle gevolgen van dien.
Om daaraan een einde te maken en tevens in het kader van duurzaam bouwen een oplossing aan dit probleem te bieden gaan we nu onderzoeken of er zonnepanelen toegepast kunnen gaan worden op de op het zuiden georiënteerde daken.
Samen met Anne Reienga van Stichting Thomas Bouw projekten, voeren we gesprekken met leveranciers van de panelen en zullen we met de bouwers in India contact zoeken om de toepassingsmogelijkheden nader te bestuderen.

PLANNING EN BOUWVOORBEREIDING
Geurende de jaren 2013 en 2014 is er achter de schermen hard gewerkt aan het vervolmaken van de plannen en de voorbereiding van de bouw. Na intensief overleg met onze partners, de Franciscan Sisters of St. Joseph, de stichting Thomas bouwprojecten en enkele grote fondsen hebben de plannen nu een definitief karakter. De bouwkosten worden geraamd op € 152.400,-. In januari 2015 heeft de aannemings procedure plaatsvinden en in maart heeft de eerte steenlegging plaatsgevonden.
 

De bouw is nu in volle gang.

    
Zr. Asha en aannemer Stephen controlern de fundering


OPBOUW ORGANISATIE
De zusters hebben intussen al resultaat geboekt met het opbouwen van de organisatie. Social Workers van de zusters bezoeken de dorpen in de regio en selecteren de meisjes die voor opvang, behandeling en scholing in aanmerking komen. Zij begeleiden ook de ouders zodat die beter leren omgaan met de kinderen, wanneer die na behandeling tijdelijk of permanent weer terugkeren bij hun familie.
Daarnaast zijnde zusters doende de staf te recruteren. Naast deskundige zusters is er ook lokale staf nodig. Als deze lokale stafleden niet voldoende zijn opgeleid, zullen de zusters deze vrouwen verder bijscholen.
 
FINANCIERING
Dankzij de ondersteuning van velen hebben wij voldoende in kas om de bouw te continueren. Wij hebben een flink aantal subsidie-aanvragen uitstaan bij organisaties waarmee we in het afgelopen jaar veelvuldig overlegd hebben. 
Gelukkig kunnen we de komende jaren rekenen op de bijdragen van onze groep 'schenkers per notariële akte' Deze bijdragen zijn eigenlijk bedoeld voor de inrichting en eventueel ondersteuning van het werk in de dorpen.  

THOMAS BOUW
Anne Reijenga van de Stichting Thomas Bouw Nederland is ook voor ons in januari 2015 naar India gegaan en heeft ter plekke de bouwwerkzaamheden geïnspecteerd. 
Ook Hans Schiebroeck bezocht India geregeld namens de Stichting Thomas Bouw. 
Nu heeft hij deze controle bezoekenovergedragen aan Jos Dijkers.
Ook Jos zal ons project gaan begeleiden. 

BRIEF VAN BOUWZUSTER ASHA

Acharapakkam,12.11.15
Dear loving Mr.Anne, Mr.Jos& Sr.Prudentia,
Greetings from Sr.Asha .I hope everything is going on well with you .I inspected the Mariamma Illam today .Here, half the work is complete.
Phase 1 areas door frames & steel windows was placed properly .Expand joints having cracks & leaking .Toilets wall plastering work process is going on .Outside Veranda wall plastering work also going on. Under the windows area cracks developed before the painting it will fill with crack filler solution means better .Rainy water enter the inside the building.
Flooring work, Plumbing work, Electrical work, windows &doors fixing, Cupboard placing work, black board work &painting work will do.
Work process is going on very slow process. I hope anyway we will finish this project work as soon as.May be next process they will begin the first coating painting work .What colour? I am attaching the photos.
This is the present situation of our project in Acharapakkam.
THANKING YOU
Yours truly,
Sr.Asha FSJ,
12.11.15

  

  

Brief van Jos Dijkstra na zijn bezoek in september 2016 aan Acharapakkam
De eerste fase van de bouw is nagenoeg afgerond, er zijn nog enkele punten die gecontroleerd moeten worden.

Dit zal Anne Reijnga, projektleider Stichting Thomas Bouw, doen bij zijn bezoek aan het project..
Zuster Asha en de aannemer hebben deze lijst met punten ook en gaan er mee aan de slag.
Met het aanbrengen van het dak is een aanvang gemaakt en in de periode dat ik daar was werd hier volop aan gewerkt.
Wat er nu staat ziet er erg goed uit en zuster Francis kan van start gaan met een 15 tal gehandicapte kinderen
Bij de inwijding in september, waarbij ook de gehandicapte kinderen waren, was de dank groot voor de Stichting Mariamma, omdat zij dit project  mogelijk maken.
Persoonlijk denk ik dat het een erg goed initiatief was, want naast de goede begeleiding  voor de kinderen door de zusters, geeft het de ouders (moeders) meer ruimte voor andere gezinsleden en eventueel de mogelijkheid om te gaan werken.
 
Jos Dijkers, projectleider Stichting Thomas Bouw

 Feestelijke eerste opening in september 2016 in aanwezigheid van Jos Dijkstra van de Stichting
Thomas Bouwprojecten. Met de bekende Indiase ceremonies 

Opvang gaat van start
De bouw van het tehuis voor opvang, opleiding en behandeling van gehandicapte kinderen is nu zo ver gevorderd dat er begin december 2016 een start is gemaakt met de planning van de opvang. 

In eerste instantie worden er 5 gehandicapte meisjes opgenomen in Illam Mariamma. Sister Francis heeft de afgelopen periode 26 families in de omliggende dorpen bezocht en deze kinderen gescreend. Het aantal kinderen zal vervolgens geleidelijk aan opgevoerd worden.

Daarnaast krijgen 25 leerlingen verschillende beroepsopleidingen waaronder hand werk, kleding maken en andere gerelateerde vakken.

  


Bezoek Fernanne aan Mariamma Illam in januari 2017
Het gebouw is prachtig: ruim, licht, koel, in goede verhoudingenen met mooie materialen gebouwd.
De Mosavloer en de natte ruimten zijn mooi.
Het gebouw ligt in een mooie rurale omgeving.
 
Er zijn op dit moment 9 meervoudig gehandicapte kinderen: jongens en meisjes.
Er is dagopvang in de vorm van school, 3 kinderen blijven slapen.
Ze krijgen er ergotherapie en fysiotherapie.

De lokalen zijn eenvoudig ingericht en er is  leer/speelmateriaal.
In totaal zijn er 26 kinderen gescreend.
Als het gebouw klaar is kan men met verdere opname van kinderen beginnen
 
Ze hebben heel hard een bus nodig om de kinderen thuis op te halen.
De ouders zijn niet in de gelegenheid ze te brengen, want ze zijn arm en moeten werken.

Tot zover de eerste berichtgeving.


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.SPONSOREN


De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen