Over Stichting Mariamma

De stichting Mariamma is opgericht op 5 juli 2002. De naam van de stichting is afgeleid van de naam van ons allereerste project: Mariamma's Children Home.

De Stichting Mariamma heeft als doel het opvangen en opleiden van (wees)kinderen in de provincie Tamil Nadu in Zuid-India, zodat zij zichzelf in de toekomst beter kunnen redden.
Ons beleid is er op gericht om gedurende een periode van een aantal jaren een lokaal initiatief in India te ondersteunen, zodat de kwaliteit van de opvang en de scholing van de zorg voor de kinderen verbeterd kan worden. In goed overleg met de lokale organisatie proberen we ervoor te zorgen dat het project ná die periode zelfdragend kan zijn.

WAT DOEN WIJ?
  • Wij zamelen geld in.
  • Wij schrijven bedrijven en fondsen aan, houden lezingen, organiseren acties zoals kunst en dienstenveiling en zijn vertegenwoordigd op (kunst)markten. 
  • Wij proberen ons budget op te plussen door samen te werken met "grote goede doelenfondsen" zoals Cordaid.
  • Wij werven vrijwilligers en stagiaires om onze projecten met specifieke expertise te ondersteunen.
  • Via nieuwsbrieven en de website houden wij onze donateurs op de hoogte van onze activiteiten.
  • Wij zamelen géén goederen in omdat het verzenden onevenredig veel kosten met zich meebrengt, de benodigde materialen in India goedkoper zijn en prima door de eigen mensen gemaakt kunnen worden.
 
WAAROM?

Van 2007 tot 2012 hebben wij ons ingezet voor het Social Service Centre in Vandalur, Zuid-India, waar kansarme en vaak gehandicapte (wees) kinderen een thuis krijgen en scholing plus een praktische beroepsgerichte opleiding. 
In 2012 zijn we een nieuw project gestart, een complex voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte meisjes en vrouwen in Acharapakkum, Zuid India. Zie verder onder projecten en ambities. De Stichting Mariamma betaalde in 2006 en 2008 de onkosten van noodzakelijke verbouwingen en nieuwbouw. In 2009 en 2010 betaalden we met de hulp van Cordaid en Hogeschool Zuyd de (ver)nieuwbouw van de basisschool en de middelbare school, waar kinderen van het tehuis samen met andere kinderen geïntegreerd onderwijs krijgen. Tevens betalen we elk jaar de salarissen van in totaal 13 stafleden, instructeurs, leraren, begeleiders van geestelijk en lichamelijk gehandicapten, koks en een fysiotherapeut. Indien noodzakelijk springen we bij als er dringend ad hoc kosten gemaakt moeten worden. Zo betaalden we de operaties van lichamelijk gehandicapte kinderen, waardoor zij zich nu zelfstandig kunnen voortbewegen.
 
Het bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Fernanne Peters voorzitter
Monique Koekelkoren vice-voorzitter / P.R.
Jan Voorvelt secretaris / projectbeheer
Jan van der Meer penningmeester + relatiebeheer
   
   
  Jan M - Monique -  Jan V - Fernanne
        
Fotograaf Alf Mertens
Provincie Limburg


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.
Rekeningnummer: 
NL21SNSB0821121367

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.
SPONSOREN

De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen