Ambities

Ons beleid is om projecten gericht op opvang en scholing van arme, gehandicapte kinderen en wezen in Zuid India voor een periode van circa 5 jaar te ondersteunen. Wij selecteren hiervoor projecten die in de beginfase zitten en een steun in de rug nodig hebben. Wij willen hen helpen de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren alsmede hulp bieden bij de realisatie van een betere accommodatie en de inrichting daarvan.

Aan het begin van die periode geven we aan dat onze steun maximaal 5 jaar zal duren. Gedurende die periode overleggen en evalueren we regelmatig en bekijken we hoe een project na die tijd op na afloop van de termijn op eigen benen kan staan.

Vanaf 2013 zijn we met veel enthousiasme aan een nieuw project begonnen: een boarding School in Acharapakkam met de naam Mariamma Illam.
De boardingschool komt te liggen in een landelijk gebied waar nog geen enkele voorziening is voor onze doelgroep.  Naast bewoning zullen er ook onderwijs en zorgvoorzieningen komen.
De accommodatie is speciaal bedoeld voor kansarme (dubbel) gehandicaptemeisjes uit de laagste klasse van de bevolking.

Dit project willen we graag realiseren in samenwerking met de Stichting Thomas Bouwprojecten (STB) uit Nederland en een zuster congregatie Franciscan Sisters of St.Joseph uit India.
 


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.SPONSOREN


De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen