Water tekort in India 2019

maandag 29 juli 2019 | 22.36 oor
India heeft een groot tekort aan drinkwater.
Maar liefst 21 steden, waaronder hoofdstad New Delhi en grote steden als Bangalore en Chennai, zullen begin 2020 zonder drinkwater komen te zitten. Het gebrek aan water raakt zeker honderd miljoen inwoners van het land.
Dit maakte ons erg ongerust. We hebben daarom het SSC en Mariamma Illam geinformeerd of zij ook met deze problemen te kampen hebben.

Gelukkig kregen we van het SSC een positief antwoord. Dankzij de giften van onze sponsoren hebben zij reeds in 2010 waterputten kunnen aanboren. Hiervan kunnen ze nu gebruik maken en hebben ze voldoende water.
Zij danken dan ook de Stichting Mariamma voor hun toenmalige gift.

Echter bij ons project Mariamma Illam in Acharapakkam is het niet zo gunstig.
Zij lieten ons weten dat zij een watertekort hebben.
Er valt dan nu wel veel regen, maar dat kan het te kort aan drinkwater niet oplossen.

DonatiesDONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.
Rekeningnummer: 
NL21SNSB0821121367

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.Twitter Feed