CBF KEURMERKT

donderdag 5 maart 2020 | 17.35 oor
Per 1 juli 2016 heeft de toezichthouder CBF onze stichting erkend als goed doel. Wij hebben die erkenning aangevraagd nadat het CBF de jaarlijkse kosten voor inschrijving aanmerkelijk had verlaagd. Echter, voor 2019 zijn die weer verhoogd naar € 250,-per jaar. Wij besteden dat geld liever in India en hebben daarom besloten deze bijdrage niet meer over te maken naar het CBS.
U weet ons motto is niet voor niets: “Elke gedoneerde euro wordt in India aan de projecten besteedt.” Onze eigen overheadkosten betalen we uit de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt.

TOEKOMSTVISIE STICHTING MARIAMMA
Maar er is een tweede, zeker zo belangrijke reden om geen bijdrage meer te betalen aan het CBF.
Wij hebben namelijk, zoals we op de informatiebijeenkomst op 31 maart al hebben meegedeeld, na overleg met ons Comité van Aanbeveling
besloten onze activiteiten langzaam af te ronden. Ook de leiding van onze projecten zijn op de hoogte van de voorgenomen einddatum van
31 december 2023.
Overwegingen hierbij zijn:
De stichting is dan 20 jaar in India actief geweest;
De laatste overeenkomsten met de 5-jaren
schenkers verlopen dan;
Wij kunnen de projecten op basis van die overeenkomsten voor de komende periode nog een laatste zetje geven. Uw bijdrage is daarom nog altijd van harte welkom.
 

DonatiesDONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.
Rekeningnummer: 
NL21SNSB0821121367

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.Twitter Feed