Acties

We hebben de communicanten van Sint Pieter 2018 gevraagd of ze willen delen met Jerry in Acharapakkam in India. Jerry is 11 jaar en woont in bij de zusters in ons huis in Acharapakkam.
Jerry heeft een speciale rolstoel nodig en zijn ouders kunnen dit niet betalen.
En dat hebben onze kinderen gedaan!!!!
Samen hebben ze 235,00 euro bij elkaar gebracht.
Lieve kinderen, HARTELIJK BEDANKT, HET IS GEWELDIG WAT JULLIE HEBBEN GEDAAN.
  Jerry, trots in zijn nieuwe rolstoel!

Op 21 mei 2017 hebben 20 kinderen in de parochies Sint Pieter en Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee in Maastricht hun Eerste Heilige Communie gedaan.
Het was een mooi feest.
We hebben de kinderen gevraagd of ze willen delen met Ruba, een dubbel gehandicapt meisje van 8 jaar.
Zij woont in ons kindertehuis 
Mariamma Illam en had dringend een rolstoel nodig.
En zij hebben met haar gedeeld! Tijdens de dankviering gaven de communicanten van hun communiegeld in totaal 196,00 euro voor Ruba. Ook hebben ze mooie tekeningen gemaakt die we naar Ruba hebben
opgestuurd.
MOSATEGELS VOOR ACHARAPAKKAM
Ons lid van het comité van aanbeveling Wil Rutten heeft in het najaar van 2013 afscheid genomen als algemeen directeur en provinciesecretaris van de provincie Noord-Brabant. Bij die gelegenheid is hij een actie gestart om bij te dragen aan de tegelvloer van ons nieuw te bouwen tehuis voor (meervoudig) gehandicapte meisjes in Acharapakkam.
Een vloer vormt letterlijk de basis van het bestaan van de meisjes omdat men in India nauwelijks meubels heeft en er gegeten, geslapen en gestudeerd wordt op de vloer.  Het werd een geweldig succes waardoor we de gehele vloer van ons gebouw met Mosa tegels kunnen beleggen.
Als dank zullen wij alle schenkers vermelden op een tableau dat in het nieuwe tehuis, Illam Mariamma, geplaatst zal worden.
De tegels zijn momenteel onderweg naar Zuid-India.


Overhandiging van de eerste tegel aan Wil Rutten

VLIEGENDE MEUBELMAKERS NAAR HET SSC
Nadat Arma Vroom in 2009 3 maanden op het SSC vrijwilligerswerk heeft mogen doen, is deze mooie plek voor haar altijd in haar hart gebleven. Ze zamelt dan ook nog regelmatig geld in voor SSC. Dit doet ze voornamelijk op de open dagen en diplomeringsdagen van het Hout- en MeubileringsCollege in Rotterdam.

Via het HMC is het SSC in contact gekomen met de organisatie de Vliegende Meubelmakers. De Vliegende Meubelmakers (VMM) dragen hun kennis en vaardigheden over, maken meubels en doneren aan het einde van een traject hun gereedschappen. Dit doen ze in actuele hulpsituaties èn bij vergeten groepen zoals kansarme jongeren. Het SSC heeft een aanvraag ingediend bij de VMM en zijn met nog enkele andere projecten uitgekozen.
De VMM heeft studenten van het HMC en andere geïnteresseerde meubelmakers naar het SSC gestuurd. Daar hebben zij een flink aantal nieuwe schoolbanken gemaakt. Ook hebben zij de vrijwilligersruimten ingericht. Ze hebben hulp gekregen van 3 dove meisjes die graag het vak wilde leren. Ook een plaatselijke meubelmaker heeft hen ondersteund. 

Voor meer informatie: www.vliegendemeubelmakers.nl

      
 


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.
Rekeningnummer: 
NL21SNSB0821121367

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.
SPONSOREN

De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen