Zonnepanelen op het dak van SSC Vandalur

geplaatst: donderdag 3 maart 2022 om 14.31 uur

Project Zonnepanelen bij SSC Vandalur.
De aankoop en het plaatsen van de zonnepanelen is mede mogelijk gemaakt door BNNVARA.
Op donderdag 3 maart 2022 wordt de marble stone met
de namen van onze Stichting en BNNVARA onthuld.
  
  


 

SSC geslecteerd voor het SWEEP-programma in Tamil Nadu

geplaatst: maandag 22 maart 2021 om 13.39 uur

Wij kregen het volgende bericht van SSC.

"De regering van India en de regering van Tamil Nadu hebben SSC geselecteerd om ​​campagne te voeren voor het SWEEP-programma (Systematic Voters 'Education and Electoral Participation) voor de komende Assembly-verkiezing van Tamil Nadu op 19.03.2021.
Onze Differently Abled Students van SSC namen deel aan het verkiezingsprogramma.
District Collectors Official en Differently Abled Welfare Officer van Chengalpet en enkele VIP's namen deel aan het programma".

 


    


Stichting Mariamma vernoemd bij SSC

geplaatst: maandag 15 maart 2021 om 17.11 uur
Bij het Social Sevice Centre Vandalur is een blok naar onze Stichting vernoemd.
Tijdens de lockdown zijn de gevels mooi en kleurig geschilderd.

        


Woman's Day

geplaatst: maandag 15 maart 2021 om 15.58 uur
ZOOMEN MET HET SOCIAL SERVICE CENTRE VANDALUR.

Op maandagmorgen 8 maart hebben Jan en Fernanne zoom contact gehad met SSC. Een hele leuke ervaring! Ze hebben samen gesproken en gezongen.
   
Zoomen

   
Onthulling Marblestone met er op Stichting Mariamma op Women's day
  
Samen zingen                                             Tot de volgende keer

Verlengde " lockdown" in Tamil Nadu

geplaatst: donderdag 11 juni 2020 om 11.36 uur
Op 10 juni ontvingen we onderstaand bericht uit India.

In Tamil Nadu corona cases are increasing. The lockdown is still continuing. We are not going out.
No school, no hostel, everything is closed. Children are with their parents specially our mariamma school children are suffering a lot 
Not enough  food, no work for the parents. For three month government is not allowing the children to keep in the hostel. We ask about the children's health to their parent through phone.
I don't know when it will go away.
How are you and the situation there? We are praying.      
Sister Francis 
Mariamma Illam Acharapakkam

Geen goed bericht. Erg voor de gezinnen en onze kinderen.
We hopen dat allen gezond blijven.


Corona in India

geplaatst: zondag 17 mei 2020 om 11.11 uur
Ook in India is het Coronavirus Covid 19 aanwezig.
Ook hier zijn vanuit de overheid maatregelen afgkondigd.
Vanaf 21 maart jl. zijn de kinderen, zo mogelijk, allemaal naar huis gestuurd.
Tot 30 juni 2020 is er geen openbaar vervoer mogelijk via de weg, het spoor en per vliegtuig.

Het Ministerie van Onderwijs heeft onlangs aangekondig dat de schoolkinderen tussen 1 en 12 juni hun examen moeten gaan doen op de school waar ze onderwijs gevolgd hebben en dus niet Centraal.
Na 3 maanden afwezigheid zal dit voor de kinderen een hele opgave zijn.
De medewerkers van SSC zijn druk doende de lokalen en sanitaraire ruimten schoon te maken. 

Het team vraagt ons te bidden voor de kinderen maar ook voor de leerkrachten. Zij hopen dat deze groep door dit samenkomen geen Covid 19 oplopen.

Zoals jullie weten hebben we in 2019 smartboards gesponsord en dit blijkt in deze periode heel goed van pas te zijn gekomen. De kinderen hebben de lessen gevolgd naar Xth. Standaard online.

Een deel van een onlangs gestort sponsorbedrag van 5500,00 euro hebben ze kunnen gebruiken voor het opknappen van alle ruimten die door de kinderen gebruikt ijn die in het kinderhuis waren achtergebleven en die geen onderwijs konden volgen. 
De leiding hoopt dat de kinderen in juli tegen bepaalde voorwaarden weer naar school kunnen.
SSC dankt alle sponsoren van de Stichting Mariamma. Zij wensen hen alle goeds en een goede gezondheid.
Mei 2020 


CBF KEURMERKT

geplaatst: donderdag 5 maart 2020 om 17.35 uur
Per 1 juli 2016 heeft de toezichthouder CBF onze stichting erkend als goed doel. Wij hebben die erkenning aangevraagd nadat het CBF de jaarlijkse kosten voor inschrijving aanmerkelijk had verlaagd. Echter, voor 2019 zijn die weer verhoogd naar € 250,-per jaar. Wij besteden dat geld liever in India en hebben daarom besloten deze bijdrage niet meer over te maken naar het CBS.
U weet ons motto is niet voor niets: “Elke gedoneerde euro wordt in India aan de projecten besteedt.” Onze eigen overheadkosten betalen we uit de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt.

TOEKOMSTVISIE STICHTING MARIAMMA
Maar er is een tweede, zeker zo belangrijke reden om geen bijdrage meer te betalen aan het CBF.
Wij hebben namelijk, zoals we op de informatiebijeenkomst op 31 maart al hebben meegedeeld, na overleg met ons Comité van Aanbeveling
besloten onze activiteiten langzaam af te ronden. Ook de leiding van onze projecten zijn op de hoogte van de voorgenomen einddatum van
31 december 2023.
Overwegingen hierbij zijn:
De stichting is dan 20 jaar in India actief geweest;
De laatste overeenkomsten met de 5-jaren
schenkers verlopen dan;
Wij kunnen de projecten op basis van die overeenkomsten voor de komende periode nog een laatste zetje geven. Uw bijdrage is daarom nog altijd van harte welkom.
 

Mariamma Illam september 2019

geplaatst: woensdag 6 november 2019 om 19.00 uur
Het gaat goed met het kinderhuis Mariamma Illam
De kinderen die hier verblijven krijgen ook les.
Voor de begeleiders is dit niet gemakkelijk te meer omdat deze kinderen dubbelgehandicapt zijn en daarom een op een aandacht nodig.
Je kunt ze niet alleen laten en hebben 24-uurs zorg nodig.

Als er bezoekers komen dan geven ze graag een voorstelling onder de bezielende leiding van zuster Francis, een onmisbaar iemand in de hele organisatie van Mariamma Illam.
Gelukkig heeft ze goede hulp gekregen.
DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.
Rekeningnummer: 
NL21SNSB0821121367

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.
SPONSOREN

De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen