Bijeenkomst voor sponsoren en belangstellenden 31 maart 2019

geplaatst: woensdag 23 januari 2019 om 13.50 uur 
Reserveren is niet nodig, maar we stellen
het op prijs als u zich aanmeldt via
info@mariamma.nl


 

Communicanten Sint Pieter delen met Jerry

geplaatst: vrijdag 22 juni 2018 om 15.57 uur
We hebben de communicanten van Sint Pieter2018 gevraagd of ze willen delen met Jerry in Acharapakkam in India. Jerry is 11 jaar en woont in bij de zusters in ons huis in Acharapakkam.
Jerry heeft een speciale rolstoel nodig en zijn ouders kunnen dit niet betalen.
En dat hebben onze kinderen gedaan!!!!
Samen hebben ze 235,00 euro bij elkaar gebracht.
Dit geld gaan we gauw naar de zutsers in India sturen, zodat zij een rolstoel voor Jerry kunnen gaan kopen.

Lieve kinderen, HARTELIJK BEDANKT, HET IS GEWELDIG WAT JULLIE HEBBEN GEDAAN.

    

 

HOE GAAT HET NU MET MARIAMMA ILLAM?

geplaatst: maandag 2 april 2018 om 19.48 uur
In totaal verblijven er nu overdag in het tehuis 18 kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, te weten:
6 meisjes en 12 jongens.
Al deze kinderen zijn lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt. Een 5-tal kinderen wonen er in het huis.
De andere kinderen wonen thuis en komen 
alleen overdag naar Mariamma Illam.
De oudste 4 jongens en meisjes krijgen les in het omgaan met naaimachines. De andere kinderen in de leeftijd van 8 – 18 jaar maken sieraden.
Ook krijgen al deze kinderen onderwijs en fysiotherapie. De fysiotherapeut geeft ook training aan de staf
zodat er een bredere basis wordt gelegd voor het geven van oefeningen. 

Bericht van Social Service Centre Vandalur

geplaatst: maandag 2 april 2018 om 19.39 uur
27 th ANNUAL SPORTS MEET WILLY’S INTEGRATED PRIMARY AND HIGH SCHOOL, VANDALUR
We, the Board of Social Service Centre, Members, Teachers, Staff and Students cordially welcome you and your family to participate in the Sport Meet events on 10 th March 2018.
Sports Events starts with lighting the lamp of sports By Mr.E.Vedagiri, Ex-Vice President,Vandalur Panchayat
will be consented to preside over the function and lighting of Kuthu villakku, Mr.Baskar,III Don Southern Railway Mr.C. Dinesh, III Don Silambam Master Will be lighting the lamp of Sports and starts the events

At 9.00 am at School Campus, Vandalur, Chennai – 48.
Valedictory and prize distribution function @ 3.00 pm on 10 th March 2018.
Dr.C.Thangaraj, M.B.B.S., Chairman, SSC., will be the Chief Guest of the function and consented to distribute prizes to the winners. Mrs. Kousalya David, General Secretary, SSC Correspondent SSC Special School for Mentally Challenged, Vandalur. Will be consented to preside over the function Mr.S.Arjunan, Correspondent-Headmaster.

  


 

ONTMOETING MET DE ZUSTERS UIT INDIA

geplaatst: maandag 2 april 2018 om 19.35 uur


Wij ontvingen in september een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de vieringen van het 25 jarig be-
staan van de Stichting Thomas Bouw.
Speciaal voor deze gelegenheid was ook een delegatie van de zustercongregatie uit India naar Neder-
land gekomen: zr. Arokiam, superior general van de congregatie, zr. Prudentia, vice superior general en
zr. Asha, de bouwzuster. Dit was voor ons een uitstekende gelegenheid om met de zusters hernieuwd
kennis te maken en te praten over de gang van zaken in Acharapakkam.

Communicanten Sint Pieter en O.L.Vrouw in Maastricht

geplaatst: maandag 2 april 2018 om 19.20 uur
p 21 mei 2017 hebben 20 kinderen in de parochies Sint Pieter en Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee in Maastricht hun Eerste Heilige Communie gedaan.
Het was een mooi feest.
We hebben de kinderen gevraagd of ze willen delen met Ruba, een dubbel gehandicapt meisje van 8 jaar.
Zij woont in ons kindertehuis 
Mariamma Illam en had dringend een rolstoel nodig.
En zij hebben met haar gedeeld! Tijdens de dankviering gaven de communicanten van hun communiegeld in totaal 196,00 euro voor Ruba. Ook hebben ze mooie tekeningen gemaakt die we naar Ruba hebben opgestu

urd


DONEREN

Onder het motto 'elke euro komt 100% in India terecht' heeft de Stichting Mariamma in de afgelopen tien jaar meer dan 300.000 euro in India kunnen besteden. Ga naar de pagina doneren om te kijken hoe u de stichting Mariamma kunt steunen.

      


Waar zijn wij actief?

Stichting Mariamma zet zich in in de regio Tamil-Nadu in India. Wij zijn van mening dat elke gedoneerde euro in deze regio per definitie goed besteed kan worden. Lees meer over de stichting Mariamma en aan welke projecten wij werken.SPONSOREN


De onderstaande sponsoren hebben de Stichting Mariamma in de afgelopen jaren ondersteund.

Cordaid Nederland
Stichting Cura II
Stichting Elisabeth Strouven
Karnel Environmental, Bunnik
León Reinards Stichting
Stichting Klein Pompeï

Restaurant Witloof
Zuyd Hogeschool, Heerlen
Gemeente Nuth
Rotary kring Maastricht-Geuldal
Rotary Kring Maastricht-Oost

VZW Meertens, 's-Gravenvoeren
Milieugroep St. Pieter
Heerendispuut Xaviera,
M'tricht
Vodafone, Amsterdam
Stichting Jong Leren
Profcore,
Sittard
Provincie Noord-Brabant
Personeelsvereniging Provincie Brabant
Provincie Limburg
Personeelsvereniging Provincie Limburg
Weijenberg Communication
OBS De Perroen
OBS de Regenboog
BS Hulsberg/CAD
Kerk en wereld,
Sint Pieter
Stichting Humanistische Uitvaart, Roermond
Share4more, Den Haag
m*transfer vof, Maastricht
Stichting Winters van den Speulhof, Baarlo
Stichting Kannunik Salden
Vodafone, Maastricht
Bridgeclub De Burght
Stichting Pergamijn

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Vooruit
Stichting Spaap, Utrecht
Maastrichts Mooiste
T.V. Lousberg,
Maastricht
Neurologie AZM, Maastricht
Stichting Kempenhaeghe, Oosterhout
Kerkbestuur Parochie Sint Pieter
Stichting Boeken voor Mensen